bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt Hans Hedtoft

Galathea3 forsøget

English English version Kalaallisut  

I 2005 søgte Hans Hedtoft Ekspeditionen Dansk Ekspeditionsfond om plads på Galathea 3 ekspeditionen. Vi mente at det ville være rigtig oplagt at bruge tid på denne ekspedition, til at gøre et forsøg på at lokalisere Hans Hedtoft. I vores begrundede ansøgning, bad vi om 14 dage til at foretage en seriøs eftersøgning af vraget. Vi gjorde fra første ansøgning tydeligt opmærksom på, at vi var klar over at vores formål ikke havde et umiddelbart "videnskabeligt formål" men, at værdien af arbejdet ville have stor betydning for mange menneskers liv i Grønland og Danmark. I ansøgningen åbnede vi op for at man, med veltilrettelagt koordinering og planlægning, kunne kombinere vores eftersøgning, med et eller flere at de øvrige projekter som skulle deltage på Galathea 3 ekspeditionen. Så et lille håb var tændt for os, og ikke mindst de pårørende.
 
Stor var derfor skuffelsen, da Hans Hedtoft Ekspeditionen i foråret 2006 modtog et rent og ubegrundet afslag fra Dansk Ekspeditionsfond. Vi var ikke blandt de heldige. Helt overraskede var vi nok ikke, men naturligvis skuffede. Den til dato hidtil mest opportune lejlighed var gledet mellem hænder på os. Set fra vores side, ville det have været oplagt at tage os med. Ekspeditionsskibet Vædderen havde præcis det eftersøgningsudstyr, opmålere, mandskab og materiel til rådighed, som skulle til for at foretage en grundig og effektiv eftersøgning af vraget. Og Galathea 3's rute gik ovenikøbet lige hen over vragets forlisplads. Ærgeligt og lidt uforståeligt.
 
At Hans Hedtoft altid har haft, og formentlig indtil vraget er fundet, altid vil have offentlighedens store interesse, viser den megen omtale der blev bragt, da Galathea 3 ekspeditionen annoncerede at man, under transit fra Grønland til Azorerne, ville gøre et kort forsøg på at sejle hen over Hans Hedtoft's formodede forlisplads. Resultatet var halvhjertet, og der blev anvendt 2 timer til formålet. Altså en blot fraktion af den tid som vi havde bedt om, og naturligvis alt for lidt til at man kan konkludere noget som helst.
 
Den korte undersøgelse og det mislykkede resultat til trods, viser at forliset stadig er et stort og ubesvaret spørgsmål, og at behovet for at få afklaret og afdækket historien i sin fulde og sande version, fortsat er til stede. Hans Hedtoft Ekspeditionen arbejder i skrivende stund, stadig på at fremskaffe midler til at gennemføre den planlagte eftersøgning af vraget. Vi giver ikke op. Det skal lykkes en dag.
 
DR (web) 12. september 2006
TV2 (web) 12. september 2006
KNR (web) 12. september 2006
JP Explorer (webavis) 12. september 2006
JP Explorer (webavis) 12. september 2006
JP Explorer (webavis) 12. september 2006
Berlingske Tidende (webavis) 12. september 2006
JP Explorer (webavis) 13. september 2006
Berlingske Tidende (webavis) 13. september 2006
Politiken (web) 13. september 2006
KNR (web) 14. september 2006
No Limits Diving's pressemeddelelse 12. september 2006 (PDF)

·   Byggenr. 226
·   Byggetegning
·   Rejse nr. 1
·   Forliset
·   USCG Campbell
·   Billedarkiv
·  Galathea3 forsøget
 
 
 
nolimitsdiving (c) 2007