bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt Hans Hedtoft

Hvorfor ? - En myte skabes

English English version Kalaallisut  

Intet andet forlis har på tilsvarende måde, tiltrukket sig så stor interesse fra den danske og grønlandske offentlighed. For hvad der egentlig præcis skete med Hans Hedtoft, er stadig et åbent og ubesvaret spørgsmål. Fra officiel side blev årsagen til forliset hurtigt forbundet med telegrafistens melding om at Hans Hedtoft var kollideret med is der forårsagede så alvorlige skader, at skibet blev slået læk og senere sank som følge af sine skader. Fra officiel side begrundedes dette med at telegrafisten ombord på Hans Hedtoft udsendte et S.O.S. hvori han samtidig meddelte at, skibet var stødt på et isbjerg. Konklusionen blev derfor hurtigt, at skibets forlis skyldtes at det havde ramt et isbjerg, som havde slået hul i skibets skrog. Dette har hidtil været den officielle forklaring på forliset.
 
Problemet med dette er imidlertid, at ingen af de andre officerer i Kongelig Grønlandske Handel (KGH) fandt det sandsynligt, at et isbjerg var årsagen til forliset. De baserede denne tvivl på, at det var normalt, at skibene i grønlandsfarten var i nærkontakt med isbjerge. Hvis forliset skyldtes et isbjerg, måtte det være fordi kaptajn Rasmussen havde forsøgt at undgå en kollision med det, ved at dreje udenom. Denne fejl, som i øvrigt var årsagen til Titanic's forlis i 1912, ville den erfarne kaptajn Rasmussen aldrig begå.
 
Men hvad skete der så ? I 2009 er det 50 år siden ulykken indtraf, og har endnu ingen med sikkerhed kunne fastslå hvad der rent faktisk skete i katastrofeøjeblikket udfor Kap Farvel. Hans Hedtoft Gruppen har en helt særlig teori om hændelsesforløbet, og årsagen til forliset. En teori som Hans Hedtoft Gruppen ønsker at eftervise, ved at lokalisere og undersøge vraget nærmere.

 
·  Hvorfor ?
·  Formål
·  Etik
 
 

 

Claude Enoch om en mulig inspektion af vraget: 

”Jeg vil meget gerne filme skibssiderne for at se, om de bærer præg af at have ramt et isbjerg, eller om det tværtimod ser ud, som om svejsningerne er sprunget op”.

 

nolimitsdiving (c) 2007-2009